Welkom!

 

Wie zijn wij?
De MIDDENPARTIJ is een politieke partij die is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop. Het is een partij die zeer betrokken is bij hetgeen er leeft bij de inwoners, en waarvan de leden midden in de samenleving staan en soms al jarenlange ervaring hebben in de gemeenteraad. De leden van de MIDDENPARTIJ zijn makkelijk te benaderen en altijd bereid naar de inwoners te luisteren, ze te adviseren, en ze gevraagd en ongevraagd te informeren over onderwerpen die hen aangaan.

De MIDDENPARTIJ heeft momenteel drie raadsleden in de gemeenteraad. Deze raadsperiode zal de MIDDENPARTIJ haar uiterste best doen de steun van haar kiezers waar te maken. Dat kunnen we alleen als we voortdurend met de inwoners blijven praten en luisteren naar wat er leeft in de samenleving. Verder vindt de MIDDENPARTIJ openheid en inspraak erg belangrijk. Daarom probeert de MIDDENPARTIJ de inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij onderwerpen die hen aangaan en zal zij eigen initiatieven zo veel mogelijk aanmoedigen en steunen. Kortom, samen met de inwoners werken aan welzijn en welvaart!

Historie
De MIDDENPARTIJ is een fusie tussen drie lokale politieke partijen van de voormalige gemeenten Liemeer, Ter Aar en Nieuwkoop, namelijk de Midden Partij Nieuwkoop (MPN), Gemeente Belangen Samen Liemeer (GBS) en Gemeente Belangen Ter Aar (GB). Die fusie is een gevolg van de herindeling per 1 januari 2007. Het resultaat van de fusie is een politieke partij met daarin bekende, maar ook nieuwe gezichten, die allen garant staan voor een brede achtergrondkennis en een ruime ervaring m.b.t. het raadswerk. Daarnaast is er veel aandacht voor het begeleiden en opleiden van nieuwe leden. Hierdoor is de continuïteit gewaarborgd. Er is voor de naam MIDDENPARTIJ gekozen omdat de partij MIDDEN in de samenleving staat.

Tot slot

Op onze website vindt u informatie over onze raadsleden en fractie-assistenten, diverse actuele onderwerpen en projecten binnen de gemeente Nieuwkoop en ons standpunt daarin. Verder zijn de statuten en het raadsprogramma op onze website opgenomen.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan nodigen wij u van harte uit contact met de MIDDENPARTIJ op te nemen. Bij de foto’s van de raadsleden en fractie-assistenten vindt u een e-mailadres en staat tevens voor welke kern iemand het aanspreekpunt is. Mocht u een algemene vraag willen stellen, dan kunt u het algemene e-mailadres gebruiken, info@middenpartij.nl. Uw vraag wordt dan doorgespeeld naar diegene die uw vraag het beste kan beantwoorden.

Midden Partij Nieuwkoop en Progressief Nieuwkoop gingen samen de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in.


MPN en PN kwamen op 19 maart 2014 met 1 kieslijst. Samen hebben we vier zetels in de gemeenteraad bemachtigd en vormen we nu 1 grote fractie. MPN en PN werken intensief samen en vinden elkaar op veel politieke terreinen. Bijvoorbeeld als het gaat om het goed informeren van mensen over wat er gebeurt in hun eigen gemeente.

Door met 1 lijst en 1 programma te komen, vormen we een sterke combinatie.

 

Onze gezamenlijke campagnewebsite was www.lijst1nieuwkoop.nl. De afzonderlijke websites blijven daarnaast bestaan.

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving