Ontwikkelingen rond de Antoniusschool Noorden

In 2005 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan het college om de wensen van de inwoners van Noorden verder uit te werken. De inwoners van Noorden wilden dat de grootste knelpunten in het dorp te weten de parkeervoorzieningen rond de supermarkt en het vervangen van de verouderde Antoniusschool.

 

Vanuit de MPN gedachte dat zulke wensen alleen kunnen worden gerealiseerd wanneer betrokken partijen actief hun verantwoordelijkheid nemen was het college blij met het initiatief van de school en een ontwikkelaar om te komen tot een totale herinrichting van het gebied waar de school nu staat en de ruimte bij de gymzaal.

De school wordt gebouwd naar onderwijskundige inzichten van het team van de Antoniusschool en heeft het zelfde kwaliteitsniveau als de school in Buytewech te Nieuwkoop. Op de plaats van de school zou een appartementencomplex komen met een ruime winkelvoorziening. Het parkeren wordt opgelost tussen beide nieuw te bouwen school en het appartementencomplex.

Tijdens het proces vroegen de Woning Stichting Nieuwkoop en de voorloper van Wijdezorg de Stichting Wije en Woudwetering naar de mogelijkheden om in het te bouwen appartementencomplex zorg te kunnen aanbieden op een kleinschalige wijze. Alle partijen weten dat dit een vooral financieel gewaagde onderneming is maar toch hebben ze besloten met een kleine financiële bijdrage van de gemeente dit project aan te gaan.

Zo zal het appartementencomplex 14 plaatsen krijgen voor dementerende en 5 woningen voor somatische zorg. Ons inziens een uitdaging voor de initiatiefnemers maar zeker ook voor de inwoners van Noorden om dit initiatief mogelijk te maken.

Onze wethouders Jan Tersteeg (projectwethouder) en Pien Schrama voor het onderdeel zorg hebben hard gewerkt om dit project samen met de andere initiatiefnemers mogelijk te maken. Woensdag 11 februari zijn de contracten getekend en inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen om de eerste paal te slaan voor de nieuwe school.
Inmiddels is op 26 maart door wethouder Jan Tersteeg van de MPN de eerste paal geslagen voor dit project.

 

 

Wethouder Jan Tersteeg van de Middenpartij overhandigt sleutel Anthoniusschool (kopie)

overdracht sleutels door Jan Tersteeg 

Wethouder Jan Tersteeg heeft aan de directeur van de Anthoniusschool in Noorden de sleutel van het nieuwe schoolgebouw overhandigd.

In Noorden maakt de nieuwbouw van de school voor 200 leerlingen deel uit van een herstructurering van het dorp. Immers op de plaats van de school komt een appartementencomplex, een nieuwe supermarkt en appartementen waarvan enkele zorgappartementen. Gecombineerd met de noodzakelijke parkeerplaatsen is deze combinatie een versterking voor het dorp. De school in Noorden zal in april 2010 in gebruik worden genomen.

Wethouder Tersteeg zei dat deze projecten alleen kunnen slagen wanneer alle partijen hun steentje bijdragen en hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Onder leiding van wethouder Tersteeg is er in de kern Nieuwkoop ook een nieuwe school gebouwd voor 950 leerlingen. De school in Buytewech is in januari 2008 in gebruik genomen. De Middenpartij is trots op zijn prestatie.

 

Beide scholen zijn uitgerust met een warmtekoude installatie om energie te besparen.

De school in kern Nieuwkoop is een mooie combinatie geworden van basisonderwijs, peuterspeelzaal, Buitenschoolse opvang en niet te vergeten sport. In samenwerking tussen de school en de S.V. Nieuwkoop kunnen de schoolkinderen gebruik maken van het kunstgrasveld tegenover de school. Dat deze combinatie werkt laat het groeiende aantal jeugdleden van de voetbalvereniging Nieuwkoop zien. Een extra succes voor de gemeenschap in Nieuwkoop.

 

 

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving