Agenda

Hier kunt alle activiteiten vinden waar de MPN zich op dit moment mee bezig houdt.

De site wordt continue bijgehouden, dus kom gerust vaker een kijkje nemen.

Activiteiten van de Raad en MPN

Verklaring afkortingen:

MR = Meningsvormende Raad

BR = Besluitvormende Raad

OB = Oriënterende Bijeenkomst

 

 

2016

 

Januari

 

Februari

 

Maart

 

April

 

Mei

 

Juni

 

Juli

 

Augustus

 

September

 

Oktober

 

November

 

December

 

Inspraak

Er zijn verschillende mogelijkheden voor u als inwoner van Nieuwkoop om mee te denken over het beleid dat de gemeente voert en invloed uit te oefenen op de besluiten die genomen worden.


De eerste mogelijkheid is natuurlijk het uitbrengen van uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen, die iedere vier jaar worden gehouden. 

Daarnaast bestaan de volgende mogelijkheden voor het uitoefenen van invloed:

Participatie
Dit is de vroegtijdige samenwerking van belanghebbenden bij het maken van plannen of uitwerken van ideeën of initiatieven.

Inspreken tijdens de raadsvergaderingen

U kunt tijdens verschillende vergaderingen van de raad inspreken. Bij de oriënterende bijeenkomsten kunt u mee praten over het onderwerp zonder u vooraf aan te melden bij de griffie.

 

Bij de meningsvormende raad en de besluitvormende raadsvergadering kunt u inspreken. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken meldt dit dan tenminste 8 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier. U kunt de griffier, E. van Holthe, bereiken op 0172-521308 of via de mail griffier@nieuwkoop.nl  Vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen.

In beide gevallen krijgt u maximaal vijf minuten spreektijd. Mochten zich meer dan zes insprekers melden dan wordt uw spreektijd korter omdat er een half uur is gereserveerd voor alle insprekers samen.

 

Vanwege de standpuntbepaling binnen de fracties gaat de voorkeur uit naar inspraak bij de meningsvormende raad. Het is aan te bevelen voldoende kopieen van uw inspreektekst mee te nemen, zodat raadsleden het kunnen nalezen. Bij de voorbereiding van de spreektekst is ook aan te bevelen een samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen klaar te hebben. Dit komt van pas als de voorzitter een inspreker verzoekt af te ronden.

 

 

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving