Wat vinden jongeren belangrijk?

 

De Middenpartij vindt het belangrijk om de jongeren mee te laten denken over onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Op dit moment wordt er door de gemeente gewerkt aan een beleidsplan voor jongeren. Allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren komen in dat plan aan de orde. Denk aan o.a. aan vrije tijd, veiligheid, onderwijs, wonen, werk, sport en gezondheidszorg.

Pien Schrama, wethouder voor de Middenpartij en verantwoordelijk voor het jeugdbeleid, betrekt jongeren bij het maken van plannen en bij de uitwerking van plannen.

 

Hoe?

  1. Er zijn panelgesprekken gehouden met jongeren in Ter Aar, Nieuwkoop en Nieuwveen.
  2. Om een voorstel te maken voor de aanleg van multifunctionele sportvoorzieningen in Zevenhoven en Nieuwkoop en onderhoud trapveldjes (dit voorstel wordt besproken in de meningsvormende raad 28 mei en de besluitvormende raad 25 juni) is er overleg geweest met jongeren. Vooral de jongeren zelf hebben (soms al jaren) om deze voorzieningen gevraagd. Over de exacte invulling vindt nog overleg met de jeugd plaats (en ook met omwonenden).
  3. Er is een hyves-pagina gemaakt om te weten te komen wat de jeugd belangrijk vindt, waar ze een mening over hebben, welke ideeën er leven, wat jongeren zelf zouden kunnen doen en om informatie te verstrekken.(jongereninnieuwkoop.hyves.nl)
  4. Deze hyves is door leerlingen van het Ashram bedacht en gemaakt! De gemeente zorgt voor het beheer, reageert op vragen en gebruikt de informatie voor het maken van plannen voor de jeugd.
  5. De gemeente wil voor alle dorpen een dorpsplan. Dit plan wordt gemaakt door de inwoners van het dorp. Er is gestart met een succesvolle bewonersavond in Nieuwveen (zie verder onder actueel) op 13 mei. Voor de Nieuwveense jeugd wordt een aparte avond gehouden in samenwerking met de scouting Abbé Pierre en jeugd en jongerenwerk op 5 juni.De jongeren uit Nieuwveen kunnen op vrijdag 5 juni laten weten wat zij van hun dorp vinden.
    De stichting Jeugd- en jongerenwerk en de Scouting Abbé Pierre organiseren deze jongerenavond. Plaats: De Mettenburcht, W.P. Speelmanweg 22a te Nieuwveen (bron:http://JongereninNieuwkoop.hyves.nl) 
  6. Een basisschool in Nieuwveen heeft al samen met kinderen nagedacht over wat zij belangrijk vinden in hun dorp en een lijst ingeleverd voor het dorpsplan.
  7. Verder is er natuurlijk regelmatig overleg met verenigingen, scholen en organisaties die zich met jongeren bezig houden. 

 

  In het verkiezingsprogramma van de Middenpartij staat;

 

De Middenpartij wil meer aandacht voor de wensen van jongeren door hen actief te benaderen”.

 

Hier wordt dus hard aan gewerkt!

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving