Welkom op de site van de Middenpartij. Hier vindt u alle relevante informatie over onze partij en haar activiteiten.

Laatste nieuws

 

Voor de meest recente publicaties van de Middenpartij verwijzen wij naar het onderdeel Actualiteit in het menu. Oudere publicaties kunt u vinden onder het onderdeel Archief.

 

Midden Partij Nieuwkoop en Progressief Nieuwkoop gingen samen de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in.


MPN en PN kwamen op 19 maart 2014 met 1 kieslijst. Samen hebben we vier zetels in de gemeenteraad bemachtigd en vormen we nu 1 grote fractie. MPN en PN werken intensief samen en vinden elkaar op veel politieke terreinen. Bijvoorbeeld als het gaat om het goed informeren van mensen over wat er gebeurt in hun eigen gemeente.

Door met 1 lijst en 1 programma te komen, vormen we een sterke combinatie.

 

Onze gezamenlijke campagnewebsite was www.lijst1nieuwkoop.nl. De afzonderlijke websites blijven daarnaast bestaan.

MPN-PN vraagt opheldering over schietvereniging in Nieuwkoop

In schriftelijke vragen aan het College van B&W heeft MPN-PN opheldering gevraagd over de situatie bij VDW Schietsportcentrum en de Schietvereniging ´t Groene Hart. Dit naar aanleiding van de uitzending van het TV-programma ¨Under Cover in Nederland” dat afgelopen zondag op SBS6 is uitgezonden. In de uitzending bleek dat de vereniging op een aantal punten niet volgens de regels handelde.

 

MPN-PN wil van het College weten wanneer en hoe vaak en op welke manier er sinds april 2011 gecontroleerd is als vervolg op aanscherpingen in het beleid rond schietverenigingen.

Ook wil MPN-PN weten welke constateringen er tijdens die controles zijn gedaan en of er tekortkomingen zijn vastgesteld.

Verder wil MPN-PN weten of er gebruik is gemaakt van anonieme en onaangekondigde controles, dan wel of er under cover of lok-functionarissen zijn ingezet. Andere vragen gaan over de acties en maatregelen die het College genomen heeft, dan wel van plan is te nemen naar aanleiding van de uitzending.

 

¨Wij zijn flink geschrokken dat er blijkbaar tekortkomingen zijn of misschien wel misstanden bij de betrokken schietvereniging¨, aldus Berry Dors, raadslid van MPN-PN. En hij vervolgt: ¨Met dit soort verenigingen kan je niet zorgvuldig genoeg zijn. Het zijn uiteindelijk geen speeltuinverenigingen waar je het over hebt.¨

 

Gezien de onrust die er over het onderwerp heerst heeft MPN-PN het College gevraagd om de vragen op zo kort mogelijke termijn te beantwoorden.

 

Voor inlichtingen:

MPN-PN (Middenpartij Nieuwkoop/Progressief Nieuwkoop)

 

Berry Dors

 

 

 

Publicatie: 11-11-2014

Persbericht MPN-PN: Stel kap van bomen aan Paradijsweg uit!

De gemeente moet de cypressen aan de Paradijsweg in Papenveer voorlopig niet kappen. MPN-PN vindt dat er teveel onduidelijkheid is over de noodzaak daarvoor. Zowel omwonenden als bijvoorbeeld de Dorpsraad Rondom De Plassen.

Kees Hagenaars, raadslid voor MPN-PN, heeft veel contact gehad met de omwonenden en is er van overtuigd dat het besluit niet op goede gronden genomen kon worden. "Daarom willen wij dat de gemeente de kap van de bomen uitstelt en intussen de tijd neemt om de aanvullende informatie van de bewoners verder te onderzoeken". Eerder deze maand dienden de omwonenden een petitie in bij de gemeenteraad om hun standpunt kracht bij te zetten.

 

MPN-PN heeft de argumenten van de omwonenden bestudeerd en is tot de slotsom gekomen dat die serieus genomen moeten worden. "Nodeloze kap van de bomen is natuurlijk uit den boze"' aldus Hagenaars, en hij vervolgt: "En bovendien leidt het tot kosten die helemaal niet gemaakt hoeven te worden".

 

Om het doel te bereiken heeft MPN-PN een motie ingediend die in de raadsvergadering van 16 oktober zal worden behandeld.

 

Voor inlichtingen:

 

MPN-PN (Middenpartij Nieuwkoop/Progressief Nieuwkoop)

Kees Hagenaars

keeshagenaars@casema.nl

 

Publicatie: 19-10-2014

Persbericht MPN-PN: Ringdijk Ter Aar is een goede ontsluiting voor verkeer Ter Aar West

De Ringdijk in Ter Aar moet een ontsluitingsweg worden als de nieuwe wijk in Ter Aar West wordt ontwikkeld. Dat is de strekking van een wijziging die MPN-PN wil aanbrengen in het besluit dat de gemeenteraad van Nieuwkoop donderdag 16 oktober gaat nemen.

In die raadsvergadering wordt het Verkeersveiligheidsplan besproken. "Het College ontkent dat die ontsluiting op een betaalbare manier kan worden aangelegd. Ze gaan uit van een veel te duur alternatief. Volgens ons, maar ook volgens de Klankbordgroep Ter Aar West kan het een stuk goedkoper, waardoor aanleg wel mogelik wordt", aldus Hagenaars. “Doordat het aantal woningen van 36 verhoogd is naar meer dan 80 zal de verkeersdruk in Ter Aar West onaanvaardbaar hoog worden en de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang komen". En hij vervolgt: "En daar komt ook het bouwverkeer nog bij dat door de bestaande wijk moet worden geleid. Volgens ons is er een goede en vooral duurzaam veilige en ook nog betaalbare ontsluiting mogelijk".

 

Voor inlichtingen:

 

MPN-PN

Kees Hagenaars

keeshagenaars@casema.nl

 

Publicatie: 19-10-2014

LAATSTE NIEUWS

Update 11-11-2014

 


ACTUELE ZAKEN

 

KIJK HIER

 

 

ZELFTEST;

SCHUILT ER EEN

RAADSLID IN MIJ?

LEES HIER VERDER... 

––––––––––––––––––––

HEEFT U FRISSE IDEEËN

EN WILT U LID WORDEN
VAN ONZE PARTIJ?
Mail naar:
info@middenpartij.nl

 

––––––––––––––––––––

Volg ons op twitter:

- Middenpartij Nieuwkoop

- Raadslid Pien Schrama

Bestuurslid Margot Aartman

 

––––––––––––––––––––

Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of overgenomen worden tenzij daar toestemming voor is gegeven door de Middenpartij.
Mail
www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving